Przypominamy o zmianach w deklaracjach "śmieciowych"

Zmiany po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaczynają obowiązywać już od 6 września. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali brak segregacji, muszą złożyć nowe deklaracje.

Przypominamy o zmianach w deklaracjach
Zmiany po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaczynają obowiązywać już od 6 września. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali brak segregacji, muszą złożyć nowe deklaracje.