Instytucje pomagające bydgoskim seniorom mogą otrzymać dofinansowanie

Ratusz zachęca organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych do składania ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w trybie…

Instytucje pomagające bydgoskim seniorom mogą otrzymać dofinansowanie
Ratusz zachęca organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych do składania ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w trybie…